Kontakt

IČO: 48243353
DIČ: 2120103502
IČ DPH: SK2120103502
Spoločnosť registrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel:  Sro, vložka číslo: 105425/B