Predkvalifikácia pre dodávateľov

Čo je predkvalifikácia?

Predkvalifikácia je termín odvodený z anglického slova Pre-Qualification. Definuje proces pred samotnou kvalifikáciou subjektu ako dodávateľa podľa vopred stanovených kritérií obstarávateľa.

Skladá sa zo súhrnu požiadaviek obstarávateľa na doloženie rôznych dokumentov, certifikátov, akreditácií, poistení a iných podkladov.

Často krát je dokumentácia vyžadovaná v presne stanovenom formáte, čo je časovo veľmi náročné, prináša riziko chybovosti a môže dokonca viesť k vyradeniu z výberového konania.

Ako PreQualis funguje?

PreQualis je dokonalá symbióza špecializovaných konzultačných služieb a na mieru vyvinutého informačného systému. Spoločne vytvárajú prepracovanú schému, ktorej alternatívne prevedenie využívajú aj najväčšie svetové korporácie pre zefektívnenie procesov obstarávania.

Ako PreQualis funguje?

PreQualis je dokonalá symbióza špecializovaných konzultačných služieb a na mieru vyvinutého informačného systému. Spoločne vytvárajú prepracovanú schému, ktorej alternatívne prevedenie využívajú aj najväčšie svetové korporácie pre zefektívnenie procesov obstarávania.

Prečo je PreQualis práve pre Vás?

Systém vám umožní byť v správny čas na správnom mieste. Výberového konania sa zúčastňujete s už doručenými a verifikovanými certifikátmi a všetkou požadovanou dokumentáciou.

Pokiaľ ste registrovaní v PreQualis, nákupca ponuku vašich produktov a služieb vždy nájde. Navyše, ak už s obstarávateľom spolupracujete, máte jedinečnú možnosť prezentovať aj svoje ostatné produkty a služby.

Tým zvýšite svoju šancu získať ďalší kontrakt alebo zákazku.

Ako to celé funguje?

Po vyplnení žiadosti o registráciu vás budú kontaktovať naši konzultanti, aby s vami prebrali detaily. Následne vás ďalší konzultant prevedie celým procesom predkvalifikácie tak, aby sme čo najlepšie využili potenciál vašej spoločnosti pre prípadných obstarávateľov. Po ukončení procesu predkvalifikácie už môžete využívať všetky výhody systému PreQualis bez obmedzenia.

Tešíme sa na spoluprácu!