Predkvalifikácia pre nákupcov

Prečo PreQualis?

Pretože zber, systematické triedenie a vyhodnocovanie informácií o vašich dodávateľoch umožnia výrazne zefektívniť mechanizmus obstarávania. S odbornou podporou našich konzultantov navyše vyladíte procesy nákupu k dokonalosti.

Ako predkvalifikácia funguje? 

Primárne necháme prejsť všetkých dodávateľov predkvalifikačným procesom. Vďaka tomu získate výborný prehľad o svojom dodávateľskom reťazci a jeho možnostiach. Vašich dodávateľov v tom, samozrejme, nenecháme samých, ale prevedieme ich celým procesom predkvalifikácie. To nám umožní zanalyzovať a identifikovať prípadné riziká spojené s dodávateľským reťazcom. Preveríme každého záujemcu a spoločnosť, ktorá vám ponúka svoje služby a produkty, aby ste pracovali len s predkvalifikovanými dodávateľmi. Vďaka unikátnemu spôsobu párovania údajov vám poskytneme všetky potrebné údaje pre vaše zodpovedné obstarávanie.

Čo predkvalifikáciou získate?

Aktuálne údaje o dodávateľoch v reťazci prispôsobené vašim potrebám a zadaniu. Umožní vám to obstarávať efektívnejšie a pri výbere správneho dodávateľa sa kvalifikovanejšie rozhodovať. Naším zámerom nie je nahradiť pracovníkov nákupu informačným systémom a obrať ich tak o ich zodpovednú prácu. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby nemuseli tráviť hodiny triedením informácií a ponúk v rôznych formátoch. Chceme, aby pracovali v štandardizovanom formáte, s vlastnými zavedenými termínmi a postupmi, no podstatne efektívnejšie.

Ako sme odmeňovaní?

Naša spoločnosť presadzuje zásadu hodnoty za peniaze. Na vypracovanie ponúk používame unikátny maticový systém, vďaka ktorému každá zo zúčastnených strán dosahuje prínos prípadne úsporu monetárne vysoko prevyšujúcu jeho náklady. Takto dosahujeme spokojnosť u všetkých skupín zákazníkov. Pre vypracovanie cenovej ponuky nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Čo predkvalifikáciou získate?

Aktuálne údaje o dodávateľoch v reťazci prispôsobené vašim potrebám a zadaniu. Umožní vám to obstarávať efektívnejšie a pri výbere správneho dodávateľa sa kvalifikovanejšie rozhodovať. Naším zámerom nie je nahradiť pracovníkov nákupu informačným systémom a obrať ich tak o ich zodpovednú prácu. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby nemuseli tráviť hodiny triedením informácií a ponúk v rôznych formátoch. Chceme, aby pracovali v štandardizovanom formáte, s vlastnými zavedenými termínmi a postupmi, no podstatne efektívnejšie.

Cenotvorba

Naša spoločnosť presadzuje zásadu hodnoty za peniaze. Na vypracovanie ponúk používame unikátny maticový systém, vďaka ktorému každá zo zúčastnených strán dosahuje prínos prípadne úsporu monetárne vysoko prevyšujúcu jeho náklady. Takto dosahujeme spokojnosť u všetkých skupín zákazníkov. Pre vypracovanie cenovej ponuky nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

PreQualis nie je pre každého

Naše služby nie sú vhodné pre každú spoločnosť, no nie pre vysoké ceny. Zavedenie systému predkvalifikácie si vyžaduje v prvom rade úzku súčinnosť klienta a našich konzultantov. My pripravíme každý aspekt implementácie systému, pričom klient investuje malú časť svojho času. Iba odhodlanie vydať sa na spoločnú cestu nám umožní dotiahnuť celý proces do zdarného konca. Pre úspech zavedenia systému PreQualis je spolupráca s pracovníkmi nákupu, ale aj s predstaviteľmi spoločnosti alfou a omegou.