Predkvalifikačný informačný systém PreQualis

Zefektívňuje procesy obstarávania podnikov a posilňuje ich dodávateľské reťazce. Vďaka predkvalifikácii optimalizujete náklady, šetríte čas a maximalizujete potenciál každého dodávateľa.

Čo získate, keď začnete
využívať systém PreQualis?

PreQualis

PRE NÁKUPCOV

Pretože zber, systematické triedenie a vyhodnocovanie informácií o vašich dodávateľoch umožnia výrazne zefektívniť mechanizmus obstarávania. S odbornou podporou našich konzultantov navyše vyladíte procesy nákupu k dokonalosti.

PreQualis

PRE DODÁVATEĽOV

Systém vám umožní byť v správny čas na správnom mieste. Výberového konania sa zúčastňujete s už doručenými a verifikovanými certifikátmi a všetkou požadovanou dokumentáciou.

Chcete dostávať novinky?

Zaregistrujte sa: